Beleef de kerndorpen van gemeente Bladel

De dorpen die samen de gemeente Bladel vormen hebben elk hun specifieke historische kenmerken.
Bladel vinden we o.a. terug als Bladele, Pladella en Bladella, maar al sinds 1280 is de schrijfwijze: Bladel. Het oudste gegeven van Bladel is een akte uit 922, waarin Karel de Eenvoudige, Koning van de Franken, in een kasteel "Pladella Villa" aan graaf Dirk "Holland ende die Kerck t'Egmonde" (Kennemerland) ten geschenke gaf. Men mag daarom zeggen dat in Bladel de wieg van Holland heeft gestaan. 
In oude brieven wordt Casteren ook Castelre en Kerk-Casteren genoemd. Omdat hier Romeinse oudheden zijn gevonden wordt aangenomen dat Casteren is afgeleid van "Castra", wat Latijns is voor legerplaats.
Hapert komt in 710 voor onder de naam Heopardum. De Heilige Willibrordus kreeg toen als gift van Bertiliadia haar bezittingen in Hulislaum (Hulsel) en Heopardum.
In Hoogeloon staat een uit de Middeleeuwen (± 1400) daterende toren. In de toren bevindt zich een klok uit 1435. Bij opgravingen in 1827 werden in Hoogeloon onder andere overblijfselen van de Romeinse tijd gevonden. In de jaren dertig werden grafheuvels ontdekt uit de bronstijd.
In 1219 wordt al geschreven over Netersel, maar later zien we o.a. nog Nederseel en Nethersem. Netersel is één van de "Acht Zaligheden".                  

Bron: gemeente Bladel