Romeinse Villa

Contact

Adres:
Romeinse Villa
Hoogcasterseweg
5528 BG Hoogeloon
Plan je route
Opgravingen Hoogeloon

Romeinse Villa
In de eerste eeuw na Christus bestond de eerste Romeinse nederzetting in Hoogeloon uit enkele boerderijen van hout en leem. Destijds moet een van de bewoners gekozen hebben voor een carrière in het Romeinse leger. Na zijn diensttijd keerde deze als welgestelde veteraan terug naar zijn geboortegrond. Als bewijs van eervol ontslag ontving hij het gebruikelijke bronzen militair diploma waarvan stukjes tijdens een archeologische opgraving in 2008 zijn teruggevonden. Daarmee verkreeg hij destijds het Romeins burgerrecht dat automatisch ook voor zijn nazaten gold. Met zijn kapitaal wist hij zich een Romeinse stijl van leven aan te meten. Hij bouwde een stenen villa, compleet met vloerverwarming en badgelegenheid. Hij liet zich begraven in een grote grafheuvel, de latere Kaboutersberg. Daarnaast verscheen een monumentale graftoren die verrees naar zijn succesvolle militaire carrière. De archeologische vondsten van dit Romeinse verleden zijn uniek voor de Kempen.

Locatie