Landgoed Wellenseind

Mistige ochtend op Wellenseind

Een prachtig natuurgebied.
Landgoed Wellenseind is een relatief jong landgoed met bijzondere kenmerken. De landschappelijke variatie is uitzonderlijk. De meanderende …

Een prachtig natuurgebied.
Landgoed Wellenseind is een relatief jong landgoed met bijzondere kenmerken. De landschappelijke variatie is uitzonderlijk. De meanderende beken De Reusel en De Raamloop, die in het noordelijk deel samenvloeien, vormen de kern van het geheel. Hun stroomgebieden liggen ingebed tussen dekzandruggen en beboste stuifzanden. Ze verlenen het gebied een grote aardkundige en historische betekenis. De broekbossen, rabatten en watersystemen in de beekdalen vormen de andere parels van het landgoed. Wellenseind is ontwikkeld sinds 1915. Het oude agrarische landschap, met zijn akkers, beemden en heidevelden werd geleidelijk omgevormd tot een gevarieerd bosgebied, waar het accent vooral op de jacht, visvangst en in mindere mate houtproductie kwam te liggen. Veel elementen herinneren echter nog aan het oude agrarische verleden, zoals de perceelindeling, de schaapskooi en het stelsel van wegen en paden. De gebouwen en de inrichting getuigen van soberheid en ingetogenheid. Geen grote villa’s, geen statige lanen, maar een boerderij die als landhuis diende. Half verharde wegen verbinden de verschillende delen van het landgoed met elkaar en functionele gebouwen staan verspreid over het landgoed. Wellenseind is niet ingericht om er mee te pronken, maar moet het van zijn landschappelijke variatie en historische karakter hebben. Het landgoed wordt algemeen beschouwd als een gaaf bewaard gebleven gebied, waar vrijwel alle oude Kempische landschapstypen op een relatief klein oppervlakte (130 hectare) bijeen komen. Kom genieten!

Neem alvast een kijkje

Locatie