De Pals
Een deel van bosgebied “De Pals” wordt beschouwd als bosreservaat, wat betekent dat er in dit deel van het bos zo min mogelijk wordt bijgestuurd door de beheerder om zo natuurlijke processen in bosontwikkeling te bepalen. Zo worden bijvoorbeeld na een storm de omgewaaide bomen niet opgeruimd. We spreken dan over zelfregulerend bos, waar het afsterven van bomen samengaat met het opkomen van nieuwe bomen en struiken. De gemeente Bladel nodigt u uit om mee te kijken hoe het reservaat zich ontwikkelt. U kunt in het reservaat vrij wandelen op wegen en paden. Oud bos en oude bosbodems zijn relatief zeldzaam in Nederland. In het bosgebied De Pals komen zeer oude dennen en eiken voor. Er zijn opstanden van Grove den die in 1882 al zijn aangeplant. Woonplaats van onder andere de Zwarte Specht en Rosse vleermuizen.

Locatie