Witte kerkje

Protestantse Kerk te Bladel

Witte kerkje
De Protestantse Kerk te Bladel; de kerk der Hervormde Gemeente Bladel is gebouwd in het jaar 1820.
Voor dit jaar hadden zij geruime tijd de toenmalige Katholieke kerk in gebruik genomen en hielden de Katholieke gelovigen kerk in “eenen ellendigen schuurkerk” aldus de geschiedschrijvers. In 1820, zo staat er verder in de geschiedenisboekjes, bouwden de Protestanten zich een kerkje dat beter paste bij het aantal harer leden.  Dit type kerkgebouw wordt ook wel een Waterstaatskerkje genoemd.
Witte kerkje Bladel:
Er zijn in de loop der jaren verscheidene restauraties geweest.…

Witte kerkje
De Protestantse Kerk te Bladel; de kerk der Hervormde Gemeente Bladel is gebouwd in het jaar 1820.
Voor dit jaar hadden zij geruime tijd de toenmalige Katholieke kerk in gebruik genomen en hielden de Katholieke gelovigen kerk in “eenen ellendigen schuurkerk” aldus de geschiedschrijvers. In 1820, zo staat er verder in de geschiedenisboekjes, bouwden de Protestanten zich een kerkje dat beter paste bij het aantal harer leden.  Dit type kerkgebouw wordt ook wel een Waterstaatskerkje genoemd.
Witte kerkje Bladel:
Er zijn in de loop der jaren verscheidene restauraties geweest. De laatste restauratie was in de jaren 1981/1982. Het orgel in de deze kerk is van het jaar 1825. De kerk zowel als het orgel staat onder toezicht van Monumentenzorg. De gedachtenisborden, achter in de kerk bevat de namen der predikanten, die ambtsdragers waren in deze Gemeente vanaf de Vrede van Munster in het jaar 1648. In de nis aan de linkerwand hangt het Hugenoten kruis.
Het kerkje in Bladel had nooit een naam. Iedereen sprak over “De Hervormde Kerk”,  Het Protestantse Kerkje” maar velen noemden het al “Het Witte Kerkje”.
Daarom heeft de Kerkenraad besloten dat onze kerk nu formeel een naam heeft nl: Het Witte Kerkje
Bron: pkn-bladel.nl/het-witte-kerkje/

Locatie
van Dissellaan 1
5531 BP BLADEL
Nederland
Contactgegevens
Tel: 0497 381 750
E-mail: info@tipbladel.nl
Website: Bezoek website

Locatie