Het stuifduin bij het Zwartven is het op een na hoogste punt van Brabant, een beschermd natuurmonument op een hoge zandrug. De oorspronkelijke heide werd in stand gehouden met schapen. Door gras te plaggen en bomen te rooien is het landschap weer in zijn oude glorie hersteld.
  

Locatie